สินค้าและบริการ

ธุรกิจ สินค้าและบริการ

Amazon เปิดให้ Kindle e-reader ในงานเช่าอ่านหนังสือออนไลน์

ธุรกิจออนไลน์อย่างการให้เช่าอุปกรณ์อ่านหนังสืออนไลน์ มีตัวอย่างให้เห็นคือ Amazon เปิดตัวบริการเช่าหนังสือเรียนสำหรับ Kindle e-reader ของบริษัท นักศึกษาสามารถเช่า e-textbook ได้เพียง 30 วัน และขยายระยะเวลาการเช่าได้ครั้งละหนึ่งวัน คุณลักษณะสำคัญคือคุณสามารถเก็บคำอธิบายประกอบและไฮไลต์หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาเช่า บันทึกย่อจะถูกเก็บไว้ในระบบคลาวด์ของ